麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: sobota, 08 maja 2021 18:22:46
Odwiedziło nas: 11380676 gości (dzisiaj: 14042, wczoraj: 4371)
Informacje
Zmiana bazy w ocenie kwiecień 2020 - rasa simentalska
09 marca 2020

Opublikowana obecnie kwietniowa ocena wartości hodowlanych bydła rasy simentalskiej jest standaryzowana za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Dla cech produkcyjnych za grupę bazową przyjęto krowy urodzone w roku 2015, a dla cech funkcjonalnych oraz wszystkich indeksów i podindeksów - grupę buhajów urodzonych w okresie od 2009 do 2011 roku.

Wprowadzenie nowej definicji grupy bazowej wpływa na wielkość wartości hodowlanych publikowanych przez Instytut Zootechniki PIB, należy jednak podkreślić, że nie zmieni rankingów buhajów i krów w obrębie pojedynczych cech. W Tabeli 1. przedstawiono średnie wartości fenotypowe i średnie wartości hodowlane krów urodzonych w 2015 roku standaryzowane za pomocą „starych” parametrów bazowych. Średnia wartość hodowlana tych krów dla wydajności mleka wynosiła 148 kg . Oznacza to, że o taką wartość krowy urodzone w 2015 roku były lepsze od średniej „starej” bazy tzn. średniej krów urodzonych w 2010 r.

W ocenie kwietniowej (2020.1) to właśnie krowy urodzone w 2015 roku będą stanowić grupę bazową i ich średnia wartość hodowlana wyniesie zero. W konsekwencji wartość hodowlana dla wydajności mleka krów w populacji bazowej, a także wszystkich innych krów i buhajów w ocenionej populacji będzie mniejsza o 148 kg w porównaniu z oceną 2019.3. W przypadku wydajności tłuszczu i białka, przesunięcie skali wartości hodowlanych będzie mniej widoczne, ale również nastąpi. Zmiana grupy bazowej nie wpłynie natomiast znacząco na wartości hodowlane zwierząt pod względem zawartości tłuszczu i białka, ponieważ w przypadku tych cech postęp genetyczny nie jest duży i różnice między średnimi wartościami hodowlanymi dotychczasowej i nowej grupy bazowej są małe.

Czytelników bardziej zainteresowanych metodą standaryzacji wyników oceny wartości hodowlanej i konsekwencjami zmiany grupy bazowej odsyłamy do artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Hodowla i Chów Bydła w numerach 2020/2 i 2020/3.

Tabela 1. Średnie wydajności krów urodzonych w roku 2010 i krów urodzonych w roku 2015 oraz średnie oszacowane wartości hodowlane (OWH) krów z rocznika 2015 w ocenie 2019.3.

CechaŚrednia wydajność
OWH krów ur. w 2015 r.
w ocenie 2019.3
ur.2010r.ur.2015r.SD
Mleko [kg]58706161148273
Tłuszcz [kg]2452554,511,2
Białko [kg]2032124,48,5
Tłuszcz [%]4,214,16-0,030,14
Białko [%]3,443,43-0,010,07

Skutki zmiany grupy bazowej dla cech funkcjonalnych trzeba oceniać indywidualnie dla każdej cechy. W przypadku tych cech, w których obserwuje się szybki postęp hodowlany i buhaje wchodzące w skład nowej grupy bazowej wykazują wyraźną przewagę nad buhajami stanowiącymi dotychczasową bazę, nastąpi w zasadzie zmniejszenie wartości hodowlanych. Jeśli jednak zmiana bazy spowoduje równoczesne zwiększenie odchylenia standardowego, pojedyncze buhaje o najwyższych wartościach hodowlanych mogą uzyskać oszacowania nawet wyższe niż dotychczas.

Należy podkreślić, że w przypadku pojedynczych cech zmiana grupy bazowej nie może spowodować zmiany uszeregowania ocenionych zwierząt. Niejednakowe reakcje na zmianę grupy bazowej obserwowane w różnych cechach mogą jednak spowodować zmianę w rankingach według podindeksów i indeksu PF.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.