麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
麻豆有你md0040:Strona główna arrow 麻豆有你md0040:Aktualności arrow 麻豆有你md0040:Informacje arrow Zmiana bazy w ocenie kwiecień 2020 - rasa holsztyńsko-fryzyjska
Dzisiaj jest: piątek, 11 czerwca 2021 8:22:17
Odwiedziło nas: 11487927 gości (dzisiaj: 497, wczoraj: 1646)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Informacje
Zmiana bazy w ocenie kwiecień 2020 - rasa holsztyńsko-fryzyjska
09 marca 2020

Począwszy od oceny, która zostanie opublikowana w kwietniu 2020 roku, wartości hodowlane będą standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Dla cech produkcyjnych za grupę bazową przyjęto krowy urodzone w roku 2015, a dla cech funkcjonalnych oraz wszystkich indeksów i podindeksów - grupę buhajów urodzonych w okresie od 2009 do 2011 roku.

Wprowadzenie nowej definicji grupy bazowej może wpłynąć na wielkość wartości hodowlanych publikowanych przez Instytut Zootechniki PIB, należy jednak podkreślić, że nie zmieni rankingów buhajów i krów w obrębie pojedynczych cech. W Tabeli 1. przedstawiono średnie wartości fenotypowe i średnie wartości hodowlane krów urodzonych w 2015 roku standaryzowane za pomocą „starych” parametrów bazowych. Średnia wartość hodowlana tych krów dla wydajności mleka wynosiła 310 kg. Oznacza to, że o taką wartość krowy urodzone w 2015 roku były lepsze od średniej „starej” bazy tzn. średniej krów urodzonych w 2010r.

W ocenie kwietniowej (2020.1) to właśnie krowy urodzone w 2015 roku będą stanowić grupę bazową i ich średnia wartość hodowlana wyniesie zero. W konsekwencji wartość hodowlana dla wydajności mleka krów w populacji bazowej, a także wszystkich innych krów i buhajów w ocenionej populacji będzie mniejsza o 310 kg w porównaniu z oceną 2019.3. W przypadku wydajności tłuszczu i białka, przesunięcie skali wartości hodowlanych będzie mniej widoczne, ale również nastąpi. Zmiana grupy bazowej nie wpłynie natomiast znacząco na wartości hodowlane zwierząt pod względem zawartości tłuszczu i białka, ponieważ w przypadku tych cech postęp genetyczny nie jest duży i różnice między średnimi wartościami hodowlanymi dotychczasowej i nowej grupy bazowej są małe.

Czytelników bardziej zainteresowanych metodą standaryzacji wyników oceny wartości hodowlanej i konsekwencjami zmiany grupy bazowej odsyłamy do artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Hodowla i Chów Bydła w numerach 2020/2 i 2020/3 .

Tabela 1. Średnie wydajności krów urodzonych w roku 2010 i krów urodzonych w roku 2015 oraz średnie oszacowane wartości hodowlane (OWH) krów z rocznika 2015 w ocenie 2019.3.

CechaŚrednia wydajność
OWH krów ur. w 2015 r.
w ocenie 2019.3
ur.2010r.ur.2015r.SD
Mleko [kg]71537722310386
Tłuszcz [kg]2853039,312,7
Białko [kg]2332559,910,2
Tłuszcz [%]4,063,99-0,040,18
Białko [%]3,263,300,000,09

Skutki zmiany grupy bazowej dla cech funkcjonalnych trzeba oceniać indywidualnie dla każdej cechy. W przypadku tych cech, w których obserwuje się szybki postęp hodowlany i buhaje wchodzące w skład nowej grupy bazowej wykazują wyraźną przewagę nad buhajami stanowiącymi dotychczasową bazę, nastąpi w zasadzie zmniejszenie wartości hodowlanych. Jeśli jednak zmiana bazy spowoduje równoczesne zwiększenie odchylenia standardowego, pojedyncze buhaje o najwyższych wartościach hodowlanych mogą uzyskać oszacowania nawet wyższe niż dotychczas.

Do grupy opisanych wyżej cech należą m.in. wszystkie opisowe cechy pokroju, wysokość w krzyżu i charakter mleczny. W Tabeli 2. w kolumnie zawierającej różnice między średnimi wartościami hodowlanymi buhajów urodzonych w latach 2009-2011 standaryzowanymi na dotychczasowej i nowej bazie, cechy te posiadają ujemną wartość. Na przykład różnica -5 punktów dla kalibru oznacza, że nowa grupa bazowa otrzyma średnio w nowej ocenie o 5 punktów mniej niż w poprzedniej i w zasadzie dotyczy to rzecz jasna wszystkich innych zwierząt w ocenionej populacji. Należy jednak zastrzec, że będzie to przeciętna zmiana. Wyższe o 4 punkty odchylenie standardowe może spowodować, że najlepsze buhaje otrzymają w nowej ocenie jeszcze wyższe oszacowania niż dotychczas.

W przeciwieństwie do cech pokroju, w cechach płodności nie stwierdza się silnego trendu genetycznego. Różnice między średnimi ocenami dla tych cech w nowej grupie bazowej wynoszą od ‑1 do 1 punktu przy prawie takich samych odchyleniach standardowych. Oznacza to, że w przypadku tych cech zmiana grupy bazowej nie powinna spowodować znaczących różnic między nowymi i dotychczasowymi ocenami krów i buhajów.

Tabela 2. Różnice miedzy średnimi () i odchyleniami standardowymi (SD) wartości hodowlanych buhajów urodzonych w latach 2009-2011 standaryzowane za pomocą parametrów dotychczasowej i nowej grupy bazowej.

LPCechaNRóżnice
SD
1Kaliber911-54
2Typ–budowa911-64
3Nogi-racice911-52
4Wymię911-74
5Budowa ogólna911-74
6Wysokość w krzyżu911-63
7Głębokość tułowia911-20
8Szerokość klatki piersiowej911-20
9Ustawienie zadu9110-1
10Szerokość zadu911-40
11Postawa nóg tylnych – widok z boku9111-1
12Racice911-40
13Postawa nóg tylnych – widok z tyłu911-21
14Zawieszenie przednie wymienia911-62
15Zawieszenie tylne wymienia911-74
16Więzadło środkowe wymienia911-51
17Położenie wymienia911-62
18Szerokość wymienia911-63
19Ustawienie strzyków911-21
20Długość strzyków911-62
21Ustawienie strzyków - tył91120
22Charakter mleczny911-74
23Kondycja91111
24Lokomocja837-21
25Współczynnik zapłodnień jałówek93110
26Współczynnik zapłodnień krów74000
27Przestój poporodowy61700
28Odstęp międzyciążowy451-10
29Zawartość komórek somatycznych w mleku1268-31
30Długowieczność948-2-1

Należy jeszcze raz zaznaczyć, że w przypadku pojedynczych cech zmiana grupy bazowej nie może spowodować zmiany uszeregowania ocenionych zwierząt. Zwierzęta wyżej ocenione nadal będą lepsze, a niżej ocenione dalej będą gorsze. Niejednakowe reakcje na zmianę grupy bazowej obserwowane w różnych cechach mogą jednak spowodować zmianę w rankingach według podindeksów i indeksu PF. Porównanie „starych” i „nowych” podindeksów wykazało, że współczynniki korelacji liniowej między nimi wahają się od 0,975 do 0,998 czyli należy je uznać za wysokie, ale nie stuprocentowe. Oznacza to, że w przypadku niektórych buhajów i krów przesunięcia w rankingach mogą być znaczące.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.